Uw Mediator Mediator “professionele bemiddelaar” Wat kan ik als mediator voor u doen ? Als mediator zou ik u graag op een neutrale professionele manier willen begeleiden bij uw conflicten. Ieder mens is verschillend, wat conflicten met zich mee kan brengen. Dan ontstaan situaties waarbij emoties hoog oplopen, er geen sprake meer is van duidelijk, open en eerlijk met elkaar communiceren. Deze situaties kunnen voorkomen op de werkvloer, tussen medewerkers, medewerkers en leidinggevenden, maar ook op persoonlijk vlak, tussen familie, vrienden, buren, en verenigingen. Op den duur ontstaan er “partijen”, en meningverschillen worden groter, men luistert niet meer naar elkaar. Men raakt daardoor het zicht op “ waar het allemaal mee begon ” kwijt. Het is van belang dat alle betrokken partijen in staat zijn een samenwerking aan te gaan met elkaar en de mediator. Verwacht wordt dat iedereen zich openstelt , en respectvol met elkaar het traject aangaat. Als het conflict een lang verleden heeft, kan het nodig zijn de partijen eerst afzonderlijk te spreken, om een duidelijk beeld te kunnen krijgen. Dit zal natuurlijk eerst besproken worden. Artwou helpt graag mee in het vinden van een oplossing voor uw probleem. Een oplossing ontstaan door duidelijke open communicatie tussen de verschillende partijen. Een oplossing waarbij van beide kanten flexibiliteit, openheid en vertrouwen verwacht kan worden.
Biedt u een mediator, onafhankelijk vertrouwenspersoon/counselor & advies
vertrouwenspersoon, mediator, coach mediator