Advies Bij Artwou kunt u terecht voor advies over de volgende onderwerpen: Medezeggenschap cliënten; Medezeggenschap verwanten; Contacten c.q. communicatie met de achterban, cliënten en/of verwanten; Het begeleiden van cliëntenraden en/of verwanten: functie en taakomschrijving van ondersteuners; benoeming van ondersteuners. Aangepast taalgebruik voor de verschillende doelgroepen in bijvoorbeeld nieuwsbrieven en jaarverslagen. Als u vragen heeft over uw zorg of die van uw familie en/of vrienden dan kunt u contact met mij opnemen.
Biedt u een mediator, onafhankelijk vertrouwenspersoon/counselor & advies
vertrouwenspersoon, mediator, coach